top of page

Pomoc Radość Szacunek

Projekt Pyszna Szkoła

 

Pyszna Szkoła to projekt, który zamierzamy uruchomić od września 2022 r. Polega na finansowaniu kosztów przygotowania i dostawy ciepłych posiłków dla dzieci i młodzieży.

 

Taką opieką zostaną objęte dzieci z rodzin,  których dochody nie zapewniają  finansowania wyżywienia w stołówkach szkolnych czy firmach kateringowych. 

Koszty przygotowania posiłków rosną i rośnie liczba rodzin, które mają problemy z pokryciem kosztów obiadów szkolnych.

 

Problem dotyczy nie tylko rodzin wykluczonych społecznie.

 

Z kłopotami finansowymi borykają się także rodzice posiadający stałe zatrudnienie ale pobierający wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.

 

Możesz przekazać darowiznę pieniężną jednorazowo bądź cyklicznie. Twoje pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na zakup żywności. 

Przyda się do pomocy nie tylko kucharz, kierowca ale też wolontariusze do pomocy w administrowaniu projektami.  

Chcemy być tam, gdzie nie dociera pomoc publiczna. Inwestujemy w młode pokolenie, które kiedyś będzie decydowało o losie nas wszystkich. 

bottom of page